[Obraz]

Płaczką III

Enkaustyka na płycie drewnianej — -- cm x -- cm — 1992
Copyright © 1992, Katarzyny Żelaskiej